Kinh nghiệm chơi poker: Value Bet River như thế nào?

Thảo luận trong 'Luật chơi poker' bắt đầu bởi Anchi, 11/12/19.

 1. Anchi

  Anchi Cơ thủ

  Kinh nghiệm chơi poker: Value Bet River như thế nào?
  Stack $200. Bạn open –raise $7 ở BTN với :1co: :4co:. SB fold, BB call. Anh ta đánh loose-passive với khoảng 35% hand range.

  Flop :qro: :6ro: :5bich:. BB check, và bạn c-bet $9 vào $15 pot. Anh ta call.
  Turn :8bich:. Đối thủ check, bạn check.
  River :7bich:. Đối thủ check. Mặc dù trên board có flush và bạn có straight cửa dưới, nhưng bạn nên bet ở đây. BB có thể call flop với một lá Q, hoặc anh ta có kế hoạch check/raise bạn ở turn nếu anh ta cầm set. Hoặc anh ta cũng có thể cầm busted straight draw và sau đó hit một hoặc hai đôi. Anh ta đánh ẩu, anh ta có thể có rất nhiều hand yếu, và anh ta sẽ call value bet với phần lớn số hand trong đó. Nếu bạn check behind, bạn sẽ bỏ lại một đống tiền trên bàn.

  Vì pot vẫn còn khá nhỏ, $48. Bạn có thể bet $40 và nhận ra rằng đối thủ sẽ call với rất nhiều hand yếu.

  Khi bạn có vị trí, hành động của đối thủ ở turn và river thông thường sẽ cho bạn biết bạn nên value bet hay không.

  Ví dụ cũng như game tương tự, bạn open-raise $7 ở BTN với :1co: :4co:, chỉ có BB call, nhưng anh ta là một solid reg với chỉ số 21/18. Anh ta nghĩ bạn đánh khá rắn và mưu mẹo.

  Flop :7co: :3co: :3ro:. BB check, bạn c-bet $11 vào $15 pot. Anh ta call.
  Turn :2bich:. Đối thủ check, bạn nên tiếp tục bet vì sẽ ép anh ta fold rất nhiều hand yếu và bạn có thể hit flush ở river. Ngoài ra, nếu anh ta check/raise, bạn sẽ dễ dàng fold. Flush draw ở đây không thực sự đáng để bạn phải đánh đổi nếu đối thủ check/raise. Bạn bet $40, một overbet vào $37 pot. Anh ta call.
  River :1bich:, và đối thủ check tiếp. Bạn miss flush, nhưng bạn hit đôi át, mặc dù bạn có weak kicker. Thực tế, rất nhiều người chơi check behind ở đây. Nhưng đây là một tình huống có thể mang lại lợi nhuận nhờ value bet.

  Khả năng đối thủ cầm hand yếu hơn của bạn lớn hơn là anh ta có hand mạnh hơn của bạn. Anh ta check/call ở turn thông thường cho thấy rằng anh ta đang cố call khi có một lá 7 hoặc medium pair. Lá át ở river là scare card, nhưng đối thủ biêt rằng bạn biết đó là một scare card, và nếu bạn bet, anh ta có thể vẫn sẽ call.

  Pot là $117, và cả hai còn lại $142 stack. Đây là một tình huống tốt để cân bằng với những lần river bluff bet của bạn. Bạn nên bet và làm cho anh ta phải đau đầu.


  River Value Bet Khi Board Có Hai Đôi
  Effective stack là $200. Tất cả người chơi fold cho đến BTN, anh ta open-raise $8 với :jco: :9co:. Chỉ có BB call.

  Flop :1co: :qro: :jtep:. BB check, BTN bet $12 vào $17 pot. BB call.
  Turn :qtep:. BB check, BTN check.
  River :jro:. BB check. BTN bet $24 vào $41 pot. Đó có phải là nước đi đúng ?

  Một khi BB call c-bet ở flop, anh ta dường như không cầm hai lá bài nhỏ. Lá bài ở turn không thuận lợi cho BTN lắm khi có một đôi Q trên board, nên anh ta check.

  Ở river có thêm một đôi J trên board, BB check lần nữa. Value bet ở đây thực sự là một nước đi chuẩn xác. Nếu BB cầm một lá Q, anh ta sẽ thường không check/call turn và check river. Khả năng lớn là BB có một lá át, và phần lớn người chơi sẽ call bet ở river nếu họ có một lá át, do vậy BTN nên value bet khoảng ½ pot hoặc lớn hơn một chút. Check river rõ ràng là một sai lầm.


  Minraise River

  Effective stack là $400. BB đánh khá ẩu và bị động với chỉ số 65/4.
  Bạn open-raises $7 ở CO với :6tep: :6ro:. BB call.

  Flop :1co: :9tep: :6bich:, bạn có bottom set. BB check, và bạn bet $11 vào $15 pot. Anh ta call.
  Turn :2tep: . BB check lần nữa, và bạn bet $35 vào $37 pot. Anh ta call.
  River :jtep: , xuất hiện flush trên board. Pot là $107, và bạn còn $347 stack. BB donkbet $35. Bạn nên xử lý như nào ?

  Đây là một tình huống tốt để small-raise. Trong khi đối thủ có thể hit backdoor flush, nhưng khả năng lớn anh ta cầm một lá át hoặc hit two pair. Anh ta donkbet small ở river thể hiện sự yếu đuối.

  Minraise ở đây thực sự hiệu quả vì đối thủ sẽ chỉ reraise chỉ khi anh ta có flush nhưng sẽ call với hầu hết những hand yếu hơn.

  Minraise river là một nước đi chuẩn khi:

  ¨ Bạn không có nut.
  ¨ Bạn nghĩ bài bạn mạnh hơn của đối thủ.
  ¨ Bạn nghĩ đối thủ sẽ call minraise nhưng sẽ fold nếu bạn big raise.
  ¨ Bạn không nghĩ đối thủ sẽ reraise bluff.
  ¨ Stack còn lại đủ lớn để bạn không phải commit khi minraise.

  River Overbet Vì Value
  Stack là $200. Tất cả người chơi fold cho đến bạn ở BTN. Cả hai người chơi ở blind là reg. Họ đều chơi khoảng 20% tổng số hand và 3-bet khoảng 5%. Không một ai thực sự quá hổ báo hoặc mưu mẹo.

  Bạn nên steal blind thường xuyên với một lượng open-raise nhỏ. Thực tế, bạn open $5 với :qco: :8co:. SB call, BB fold.

  Flop :1co: :10tep: :4co:, bạn có second nut flush draw.
  SB check, và bạn bet $9 vào $12 pot. Anh ta call.
  Turn :9co:, bạn hit flush. SB check, bạn bet $30 vào $30 pot, anh ta tiếp tục call.
  River :jbich:, SB check lần nữa. Anh ta còn $156 stack, và pot là $90. Bạn nên bet bao nhiêu ?

  Rất nhiều người chơi value bet 2/3 pot ở đây. Tuy nhiên, một all-in overbet thông thường sẽ tốt hơn nhiều.

  SB check/call hai vòng kể cả khi ở turn đã xuất hiện flush. Anh ta rõ ràng có strong hand. Đồng thời, là river khá tốt cho bạn bởi vì nó có thể đã cải thiện hand của SB. Hand range của anh ta có thể có hand như AxJ, KQx, AT, A9, A4, TT, and 44. Anh ta có thể đã lên kế hoạch check/raise nhưng không làm, hoặc anh ta cũng quyết định sẽ check/call ba vòng. Điều đó không quan trọng lắm, bạn nên shove và để cho anh ta quyết định call hay fold.

  Nhớ rằng bạn nên thi thoảng bluff shove như vậy để cân bằng với những lần bạn có bài để trở nên khó đọc hơn trong mắt đối thủ.
   
 2. SupportN

  SupportN Cơ thủ